Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Září
13 Středa

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2023

St, 13 Zář 2023 - Čt, 14 Zář 2023 (9:00 - 15:00)Europe/Prague
Kruhová Hala TF ČZU
Praha

Description

Česká zemědělská univerzita v Praze & Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2023

se zaměřením na využití látek, šlechtění na snížení vlivu stresorů na rostliny a ekosystémy, která se uskuteční ve dnech 13. – 14. září 2023 v Kruhové hale ČZU v Praze.

Jednací jazyk: český, slovenský, anglický.
Prezentace: přednáška, poster, firemní prezentace

1. cirkulář
Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční mezinárodní konferenci pořádanou Ústavem ekologie lesa
SAV, v.v.i. a ČZU v Praze, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků teoretického a
aplikovaného výzkumu v oblasti stresové fyziologie rostlin, včetně aplikace získaných výsledků ve
šlechtění, pěstování a ochrany rostlin.
Nosným tématem konference bude problematika využití látek, šlechtění na snížení vlivu stresorů
na rostliny a ekosystémy.
Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, studentům magisterských a doktorských
studijních programů, semenářům, šlechtitelům a zemědělským, lesnickým poradcům i široké
zemědělské a lesnické veřejnosti.
Z příspěvků bude vydán recenzovaný sborník s úplnou strukturou vědeckého článku.
Příspěvky jsou abstrahovány v databázi CAB abstracts.

Organizační výbor:
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
Ing. Helena Hniličková, Ph.D.
Ing. Margita Kuklová, CSc.
Mgr. Ivica Pivková, Ph.D.

Adresa organizačního výboru:
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol, ČR
e-mail: hnilicka@af.czu.cz
tel.: +420 224 382 519

Vyzvané přednášky:
Hájková, L.: Variabilita fenologických fází na území ČR.
Mezei, P.: Faktory vplývajúce na mortalitu stromov spôsobenú lykožrútom smrekovým – od úrovne
stromu po úroveň krajiny.
Kizeková, M. a kol.: Využitie rizobaktérií podporujúcich rast rastlín pre udržateľnú produkciu
trávnych porastov.
Pavlenda, P. a kol.: Organický uhlík v lesných pôdach v kontexte mitigačných a adaptačných
opatrení na zmenu klímy.
Hnilička, F. a kol.: Možnosti snížení dopadů abiotických stresorů na rostliny.

Vložné:
Účastnický poplatek: 2100,- Kč (83,- €); pro studenty doktorských studijních programů: 1600,-
Kč (65,-€) zahrnuje konferenční materiály, občerstvení.

V případě neuhrazení vložného bude příspěvek vyřazen.

Ubytování:
Ubytování si zajistí každý účastník individuálně.
Ubytování na kolejích ČZU:
Ubytovací kancelář: Jitka Šormová (tel. 224383373), e-mail: sornova@kam.czu.cz,
www.kam.czu.cz
UPOZORNĚNÍ!!! Jedná se o ubytování na kolejích (společné soc. zařízení pro 2 buňky) –
sice příznivé ceny, ale turistická kategorie!

Hotel Carl-Inn
carl-inn.com

Penzion Eliška
www.penzioneliska.cz
Školící středisko Státního veterinárního ústavu Praha
https://www.svupraha.cz/en/file/1e812bb5b9c49320f96b8341017ca96a/3502/Pr%CC%8Cihla%CC
%81s%CC%8Cka%202020-2.pdf

Zájemcům o ubytování doporučujeme z důvodu omezených ubytovacích kapacit včasnou rezervaci.

Ticket Information

Účastnický poplatek

2,100.00Kč

Online booking closed

Studenti doktorských studijních programů

1,600.00Kč

Online booking closed

Event Calendar

Středa, 13 Zář 2023 - Čtvrtek, 14 Zář 2023

9:00 - 15:00  Europe/Prague
Closed

Refund Policy

Cancel booking before 0 days
Send Message

Send mail success

Send mail failed

Please enter input field

reCAPTCHA verification failed. Please try again.

Taxonomies

#TVOJEVOLBA

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709
ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Tel. ústředna: +420 224 381 111
webové stránky: af.czu.cz