Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Game of Agricultures – od krajiny po semínko

Představení Precizního zemědělství – pojmu pro moderní hospodaření v rostlinné i živočišné výrobě, respektující přirozenou variabilitu výrobního prostředí. Ukázka mezioborové disciplíny, poznatky z technických, biologických a ekonomických věd. Postup zavádění precizního zemědělství do zemědělské prvovýroby v podmínkách ČR. Zapojení Technické fakulty, katedry zem.strojů.

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. mluvil o

Půdní blok a jeho parametry
Variabilita půdního bloku
Telemetrická data
Monitoring porostů
Precizní práce strojů
Struktura porostů
Precizní práce s osivem

Ing. Marek Šír, Ph.D. a Ing. Lucia Tajnaiová z VŠCHT mluvili o zpracování odpadů ze zemědělství: mikrořasy vs. žížaly

Odpady ze zemědělství jsou často využívány v bioplynových stanicích, které produkují elektrickou energii a teplo za vzniku polotekutého produktu fermentace – digestátu. Otázkou je, jak se zbývajícím digestátem dále nakládat? Kromě jeho vyvážení na pole jej lze využít i jako surovinu pro pěstování mikrořas ve vodném roztoku. V první části přednášky se posluchači dozví jak efektivně přeměnit nevábné digesční zbytky v kvalitní zelenou biomasu pro široké použití. V druhé části přednášky bude představeno testování digestátu a jeho složek na bezobratlých organismech v laboratorních podmínkách, budou ukázány ekotoxikologické terestrické testy na žížale hnojní (Eidenia fetida), využití bráněnky (Hermetia illucens) v odpadovém hospodářství a řešena možnost

Předcházející příspěvek

#TVOJEVOLBA

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709
ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Tel. ústředna: +420 224 381 111
webové stránky: af.czu.cz
cs_CZCzech