Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Kontakt

Rozvojový projekt 2019

Název projektu: Propagace vzdělávací činnosti a posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení ČZU v Praze a VŠCHT v Praze

Jedná se o Rozvojový projekt na rok 2019 z Programu na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol.

Koordinátor: doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., ČZU v Praze

Spoluřešitelé projektu: Logo VŠCHT a logo ČZ

#TVOJEVOLBA

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709
ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Tel. ústředna: +420 224 381 111
webové stránky: af.czu.cz