Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Seminář výchovní poradci

Vnímáme, že situace ve školství či problémy s přípravou studentů a jejich budoucím uplatněním jsou společné, proto jsme nabídli zajímavá témata k diskuzi a zároveň seznámili účastníky s našimi studijními programy a prostředím, ve kterém studenty vzděláváme.

Program: 10.15 – 11.55: 2 přednášky na společné téma: Aktuální problematika výchovného poradenství na středních školách

1) Spolupráce výchovného poradce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PhDr. Pavla Picková, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4)

2) Školní řád a jeho aplikace při řešení problémů na střední škole (Ing. Jana Morsteinová, Střední škola a vyšší odb. škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov)

12.00-12.40: Představení studijních programů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a představení Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze + diskuse

13:00 – oběd pro účastníky semináře

13:45 – prohlídka areálu ČZU (Libosad, stáj, laboratoře Pav.D, ateliéry, koleje, sportoviště).

16.00 – ukončení semináře

Předcházející příspěvek

#TVOJEVOLBA

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709
ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Tel. ústředna: +420 224 381 111
webové stránky: af.czu.cz