Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česko na suchu“ Jak se chová voda v půdě?

Akce se pro velký zájem uskutečnila ve velké posluchárně AIV 10:20-10:50 Přednáška prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha) Česká republika má velice specifickou hydrologickou situaci, kdy všechny významné řeky pramení u nás, takže i znečištění našich řek na hranicích je „naše“ znečištění. Proto je čistění odpadních vod v ČR tak důležité. Bude stručně popsána […]

Gamety savců

Program Workshopu 10:00 VŠCHT (30 min)  Ing. Barbora Vokatá Detektivní nukleární anabáze DNA je neobyčejná molekula nabitá informacemi. Pojďme společně zapátrat v její historii a poodhalit fascinující tajemství, která skrývá. 10:30 hod. na Katedře veterinárních disciplín 1.            Povídání o katedře + přednáška na gamety (cca hodinu)   2.            Andrologická část (cca hodinu) práce s mikroskopem: […]

Společné odborné přednášky

Společné odborné přednášky zaměřené na propagaci a popularizaci vzdělávací a tvůrčí činnosti ČZU a VŠCHT 1a) FLD 4. 3. 2019 – SLŠ ve Žluticích 20. 3. 2019 – SLŠ v Hranicích 11.11. 2019 – Německé gymnázium Praha 18.11.2019 – veletrh VŠ Žatec 20. 11. 2019 – veletrh VŠ Na Zatlance 25.11.2019 – gymnázium Chodovická 28.11. […]

Dřevo – materiál budoucnosti

Dne 5.11.2019 se na Fakultě lesnické a dřevařské konal jednodenní workshop pro studenty ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově, obor tvorba nábytku a interiérů. Tato akce proběhla na Dřevařském pavilonu FLD a na nově otevřeném High-tech technologicko-výukovém pavilonu FLD v rámci CRP projektu Propagace vzdělávací činnosti a posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení […]

Moderní přístupy v genetice rostlin

Laboratorní praktikum, provedené v laboratoři molekulární genetiky rostlin, mělo za cíl seznámit studenty gymnázia se základními postupy a principy práce v laboratoři. Úvodní přednáška sloužila k rozšíření doposud získaných znalostí studentů a zároveň jim měla rozšířit pohled do světa genetiky o nové metody a uplatnění v praxi. V první části laboratorního cvičení si žáci rozdělení […]

Game of Agricultures – od krajiny po semínko

Představení Precizního zemědělství – pojmu pro moderní hospodaření v rostlinné i živočišné výrobě, respektující přirozenou variabilitu výrobního prostředí. Ukázka mezioborové disciplíny, poznatky z technických, biologických a ekonomických věd. Postup zavádění precizního zemědělství do zemědělské prvovýroby v podmínkách ČR. Zapojení Technické fakulty, katedry zem.strojů. doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. mluvil o Půdní blok a jeho parametry […]

Hmyz jako hospodářské zvíře?

Ve spolupráci s VŠCHT Praha jsme pro připravili dopolední program, přednášek a praktických ukázek s názvem „Hmyz jako hospodářské zvíře?“ 27. 9. od 9:00 v posluchárně prof. J. Kopeckého – AIV V průběhu programu jsme se pokusili zodpovědět i tyto otázky:Nahradí hmyzí farmy současné velkochovy?a) možnosti chovu v našich podmínkáchb) výživová bilancec) ukázka pokrmů Dále […]

Seminář výchovní poradci

Vnímáme, že situace ve školství či problémy s přípravou studentů a jejich budoucím uplatněním jsou společné, proto jsme nabídli zajímavá témata k diskuzi a zároveň seznámili účastníky s našimi studijními programy a prostředím, ve kterém studenty vzděláváme. Program: 10.15 – 11.55: 2 přednášky na společné téma: Aktuální problematika výchovného poradenství na středních školách 1) Spolupráce […]

Vědcem na vlastní kůži

5 denní workshop pro stutenty 3. nebo 4. ročníku střední školy se zájmem o biologii. Možnost vyzkoušet si práci s moderními přístroji v laboratoři, ale i terénní výzkum tak, jak to dělají skuteční vědci. Jedinečná příležitost pro nadšené studenty, navíc zcela zdarma, se zajištěným ubytováním 🙂 Co studenti zažili? Témata 2019 – Zoorehabilitace, když zvířata […]

Osud léčiv v půdách

Akce se konala 6. 8. 2019 od 18:00 v Chotči u Jičína (Choteč 81, 507 81 – Hostinec U Šulců / případně venku). Návštěvníci si poslechli dvě přednášky od odborníků. Od 19:00 hodin měli možnost zapojit se do procházky po krajině a exkurze do přirozeného obyvatelstva českého rybníka Oborník v okolí Chotče s neformální diskuzí. Vodní hospodářství ČR a dopady […]

Lesy a dřevo

FLD ČZU v Praze 22. – 24. 7. 2019 Během 3 denního workshopu se studenti ze středních škol poutavou formu seznámili s významem lesa a dřeva pro lidskou společnost a životní prostředí. Témata: Přednáška entomologie: Krása motýlích křídel Praktická část entomologie: Hmyz pod lupou Prohlídka Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy – lesnické hospodaření v praxi, […]

Podyjí (FŽP)

Termín konání: 12. – 14. 6. 2019 Místo konání: CHKO a BR Pálava + NP Podyjí Zajišťují: P. Zasadil, J. Kocourková, V. Ludvíková, D. Kebrle, M. Seidl Účastníci: 8 studentů SŠ Program: NP Podyjí – Havranické vřesoviště, údolí Dyje CHKO Pálava – Děvín, Soutěska, Stolová hora, Svatý kopeček, Novomlýnské nádrže Lednické rybníky, Slanisko u Nesytu, […]

Dřevostavby s technologiemi 21. století

V rámci projektu CRP Propagace vzdělávací činnosti a posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení České zemědělské univerzity v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze proběhl dne 12.6.2019 v Dřevařském pavilonu fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze jednodenní workshop se studenty Střední odborné školy Jarov, obor Dřevostavby. Studenti měli možnost se seznámit s nejmodernějšími […]

#TVOJEVOLBA

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709
ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Tel. ústředna: +420 224 381 111
webové stránky: af.czu.cz