Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česko na suchu“ Jak se chová voda v půdě?

Akce se pro velký zájem uskutečnila ve velké posluchárně AIV 10:20-10:50 Přednáška prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha) Česká republika má velice specifickou hydrologickou situaci, kdy všechny významné řeky pramení u nás, takže i znečištění našich řek na hranicích je „naše“ znečištění. Proto je čistění odpadních vod v ČR tak důležité. Bude stručně popsána […]

Dřevo – materiál budoucnosti

Dne 5.11.2019 se na Fakultě lesnické a dřevařské konal jednodenní workshop pro studenty ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově, obor tvorba nábytku a interiérů. Tato akce proběhla na Dřevařském pavilonu FLD a na nově otevřeném High-tech technologicko-výukovém pavilonu FLD v rámci CRP projektu Propagace vzdělávací činnosti a posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení […]

Moderní přístupy v genetice rostlin

Laboratorní praktikum, provedené v laboratoři molekulární genetiky rostlin, mělo za cíl seznámit studenty gymnázia se základními postupy a principy práce v laboratoři. Úvodní přednáška sloužila k rozšíření doposud získaných znalostí studentů a zároveň jim měla rozšířit pohled do světa genetiky o nové metody a uplatnění v praxi. V první části laboratorního cvičení si žáci rozdělení […]

Hmyz jako hospodářské zvíře?

Ve spolupráci s VŠCHT Praha jsme pro připravili dopolední program, přednášek a praktických ukázek s názvem „Hmyz jako hospodářské zvíře?“ 27. 9. od 9:00 v posluchárně prof. J. Kopeckého – AIV V průběhu programu jsme se pokusili zodpovědět i tyto otázky:Nahradí hmyzí farmy současné velkochovy?a) možnosti chovu v našich podmínkáchb) výživová bilancec) ukázka pokrmů Dále […]

Seminář výchovní poradci

Vnímáme, že situace ve školství či problémy s přípravou studentů a jejich budoucím uplatněním jsou společné, proto jsme nabídli zajímavá témata k diskuzi a zároveň seznámili účastníky s našimi studijními programy a prostředím, ve kterém studenty vzděláváme. Program: 10.15 – 11.55: 2 přednášky na společné téma: Aktuální problematika výchovného poradenství na středních školách 1) Spolupráce […]

Dřevostavby s technologiemi 21. století

V rámci projektu CRP Propagace vzdělávací činnosti a posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení České zemědělské univerzity v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze proběhl dne 12.6.2019 v Dřevařském pavilonu fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze jednodenní workshop se studenty Střední odborné školy Jarov, obor Dřevostavby. Studenti měli možnost se seznámit s nejmodernějšími […]

#TVOJEVOLBA

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709
ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Tel. ústředna: +420 224 381 111
webové stránky: af.czu.cz